• Ny teknologi kan registrere nummerskilt, veie kjøretøyene og sjekke bremsene på kjøretøy i fart. I Statens vegvesen region sør, ønsker de å ta i bruk sjekk av bremser og vekt når teknologien tillater det. Her fra den nye Lundsbroa. FOTO: Kjartan Bjelland

Skal skanne trailere i fart

Ved hjelp av ny teknologi ønsker veivesenet å skanne trailere i fart for å finne fram til farlige kjøretøy som må ut av trafikken.