• Luftambulansen overtar transporten av gutten til sykehuset etter fallskaden. FOTO: Torbjørn Witzøe

8-åring til sykehus etter fallulykke