Ingen rushtidsavklaring

Gruppemøtene i Høyre og Frp hadde ingen klare svar på hvordan de kan innfri valgløftene om å fjerne rushtidsavgiften.