• Dette er forslagene til trasévalg gjennom Søgne som nå skal ut på høring. Rådmannen ber høringsinstansene velge bort den indre traseen ved Trysfjorden for å få fortgang i veibyggingen.

Rådmannen foreslår bro over Trysfjorden

Ved å velge bro over Trysfjorden og øke tempoet i planprosessene, kan E 39 i Søgne konkurrere om midler på statsbudsjettet allerede i 2016.