Har ventet i 25 år på ny svømmehall, må vente 15-20 år til?

Idretten i Vennesla har aldri vært nærmere å få sin etterlengte svømmehall, men en budsjettsprekk kan velte 25 års ventetid.