• Post- og teletilsynet hevder at byggingen av barnehage på nabotomta påvirker planene for utvidelse. Nå krever tilsynet at byggesaken behandles av en annen kommune, fordi rådmannen i Lillesand tidligere har jobbet i PT. FOTO: Erlend Olsbu

Mener rådmannen er inhabil

Rådmann Jan Henning Windegaard i Lillesand har fått lønn av Post— og teletilsynet etter at han gikk ut i permisjon i 2008. Tilsynet mener at rådmannen dermed ikke kan behandle byggesaken på naboeiendommen.