Ole Guttorm og Hans Ihme foran den karakteristiske notbua på Østerland med Sjøsanden i bakgrunnen. De ønsker at kommunen skal påta seg det ansvaret for vedlikeholdet som de vedtok i 1988. Ole Guttorm og Hans Ihme foran den karakteristiske notbua på Østerland med Sjøsanden i bakgrunnen. De ønsker at kommunen skal påta seg det ansvaret for vedlikeholdet som de vedtok i 1988. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Strid om historiske reisverk