Lokalt

– Denne prisen legger litt press på oss for å finne på noe nytt

Fra venstre: Thomas Eikeland Fiskå, Andreas van der Eynden, Øivind Dagsvik Eskedal, Maria van Schoor, Susanne Hulda Tollerød, Sunniva Whittaker, Terese Birkeland og Morten Tjosås Torjussen. Foto: Universitetet i Agder