Ordføreropprop etter E 39-utsettelse: Krever at veiutbyggingen fortsetter som planlagt

foto