Disse jentene kan tenke seg å få korona. Fylkes­legen forstår at de er lei av situa­sjonen.