Samlet i sangen

– Nei, nei, vi er ikke et pensjonistkor! Dirigenten gav klar beskjed til ungdommene som var samlet for å synge seg sammen til det som kan bli et nytt ungdomskor for Agder.