• Gyro Uppstad reddet nylig to lam som hadde viklet seg inn i et plastgjerde ved ei hytte i Brokkeheia. FOTO: Gyro Uppstad/montasje

Sauer og lam vikles inn i plastgjerder

Flere hytteeiere i Brokkeheia benytter gjerder av plastnetting for å beskytte eiendommer mot sauer og lam. Men enkelte dyr setter seg fast i gjerdene.