Konsentrert boligbygging øker sjansen for at folk vil velge sykkel, gange eller buss. Slik boligbygging må Vennesla satse på, mener rådmannen i Kristiansand. Her fra Moseidmoen med Vennesla sentrum i bakgrunnen. Konsentrert boligbygging øker sjansen for at folk vil velge sykkel, gange eller buss. Slik boligbygging må Vennesla satse på, mener rådmannen i Kristiansand. Her fra Moseidmoen med Vennesla sentrum i bakgrunnen. Foto: Bjelland, Kjartan

Kristiansand ber Vennesla bygge mer miljøvennlig