Det kan bli ny flom de kommende ukene når snøsmeltingen tar til for alvor. Her er folk i kano ved bedehuset på Drangsholt langs riksvei 41 mellom Kristiansand og Birkeland som ble oversvømt i fjor høst. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Det kan bli ny flom de kommende ukene når snøsmeltingen tar til for alvor. Her er folk i kano ved bedehuset på Drangsholt langs riksvei 41 mellom Kristiansand og Birkeland som ble oversvømt i fjor høst. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sørlendingene trenger ikke å bekymre seg for vårflom

Faren for stor vårflom er størst i Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms. Sørlendingene trenger ikke å bekymre seg.

AGDER: – Det er ikke fare for vårflom på Sørlandet. Den landsdelen er mindre utsatt for vårflom, sier Elise Trondsen, vakthavende hydrolog og flomvarsler ved NVE sin flomvarslingstjeneste.

– I Sør-Norge er det størst sannsynlighet for vårflom i elver knyttet til Glomma og Drammensvassdraget, presiserer hun og forklarer at det er smeltevann som bidrar til å skape vårflommer.

– Det er større sjanse for flom på Sørlandet om høsten. Da handler det stort sett om rene regnflommer, sier Trondsen.

50 prosents sannsynlighet

Ved flere vassdrag i Sør- og Nord-Norge er det nå mer enn 50 prosents sannsynlighet for at flommen vil overstige oransje farenivå, som vil si flom som kan medføre alvorlige skader.

– På grunn av årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, opplyste hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen, i en pressemelding mandag.

Store elver

Dette gjelder for de store elvene på Østlandet som drenerer fjellområder i Sør-Norge, og de store elvenes sideelver. Det gjelder også i indre strøk av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag og i Finnmark og Nord-Troms.

– Lavereliggende områder under 5–600 meter over havet på Sør- og Østlandet er også utsatt i år på grunn av spesielt mye snø. NVE oppfordrer derfor både beredskapsapparatet lokalt og publikum – i første omgang i lavereliggende områder – om å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser der det ikke allerede er gjort. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer med mer for å sikre at vannet får fri passasje, sier Engen.

Les også disse sakene: