• Kurt Johnsen (t.v.) og Sverre Antonsen har begge diagnosen demens. De har stor glede av å jobbe i fjøset ved Lindland Gård i Mandal som kommunen har inngått et samarbeid med for denne gruppen. FOTO: Jarle R. Martinsen

Gårdsarbeid gir demente livsglede

Hver dag kommer opp til ti personer med diagnosen demens til Lindland Gård for å stelle dyrene og fjøs. Og ikke minst for å være sammen med andre.