• Dette er krematoriet på Oddernes. Kirkegårdsleder Tomas D. Gabrielsen (til venstre) og kirkeverge Hans Erik Ruud i Kristiansand kirkelige fellesråd fotografert ved en tidligere anledning. FOTO: Tormod Flem Vegge

Dyrt med kremasjon om man bor i «feil» kommune

Innbyggere i kommunene rundt må betale 7000 kroner pluss frakt for å bli sendt til kremasjon i Kristiansand.