• I bomstasjonen på Setesdalsveien ved Gartnerløkka var det såkalt nullvekst i trafikken i fjor. Trafikken gikk altså verken opp eller ned. FOTO: Kjartan Bjelland

Nedgang i trafikken i Kristiansand i fjor

Ferske tall viser at personbiltrafikken i Kristiansand-regionen sank i fjor.