Høyesterett skal behandle erstatningskravet mot drapsdømt 16-åring