Flere kommuner i Agder, som ble hardt rammet under snøkaoset i vinter, mener arbeidet med å bygge ut forsterket ekom tar for lang tid. I Songdalen var store deler av kommunen uten mobildekning og strøm i flere døgn. Her fra Finsland. Flere kommuner i Agder, som ble hardt rammet under snøkaoset i vinter, mener arbeidet med å bygge ut forsterket ekom tar for lang tid. I Songdalen var store deler av kommunen uten mobildekning og strøm i flere døgn. Her fra Finsland. Foto: Jacob Buchard

Jobber for bedre mobilnett: – Vi har virkelig sagt fra