Varslernes advokat, Christen Horn Johannessen (t.v.) i tirsdagens kontrollutvalg i Søgne kommune. Ved hans side sitter de to varslerne Randi Fidje og Liv Tone Askildsen. Varslernes advokat, Christen Horn Johannessen (t.v.) i tirsdagens kontrollutvalg i Søgne kommune. Ved hans side sitter de to varslerne Randi Fidje og Liv Tone Askildsen. Foto: JACOB BUCHARD

– Veldig uryddig av Søgne kommune

Frontene sto steilt mot hverandre i spørsmålet om oppfølgingen av varslerdommen skulle gå for åpne eller lukkede dører i kontrollutvalget.

SØGNE: Siste: Møtet fortsetter nå åpent, etter en pause hvor partene er kommet til et kompromiss om at det kan være åpent i starten.

Varslernes advokat, Christen Horn Johannessen i fagforeningen Parat, var invitert for å gi en redegjørelse for hvordan prosessen etter dommen har vært.

Forventningen var at møtet skulle gå for åpne dører, men da gikk Line Bosnes Hegna i kontrollutvalgssekretariatet på talerstolen og argumenterte for det motsatte.

Rådmannen vil lukke

Der kom det fram at det var rådmannen, hans advokat, og Fagforbundet som har bedt sekretariatet om et lukket møte.

Den opplysningen ble mottatt med hoderystende latter fra tilhørerbenken.

– Møtet må lukkes, sa Line Bosnes Hegna i kontrollutvalgssekretariatet. Foto: JACOB BUCHARD

– Ja, jeg tør ikke gå imot juristene, og vil lukke møtet, sa utvalgsleder Helge Andresen (H).

– Det er veldig uryddig at kommunen kommer med dette nå, uten å ha orientert oss, når vi har lagt til grunn at møtet skal være åpent, sa Christen Horn Johannessen da Andresen (H) ba ham om en kommentar.

Johannessen sa han ville trå varsomt for å kunne holde orienteringen på et overordnet nivå.

– Alle har jo lest dommen, og et problem her er arbeidgivers manglende vilje til å utøve ledelse for hvordan andre ansatte skal forstå dommens innhold. Dette faller inn i et mønster fra kommunens side, og sånn sett burde jeg vært forberedt på at dette kom, sa advokaten.

Kommunens advokat Frode Lauareid. Foto: JACOB BUCHARD

– En terskel passert

Kommunens advokat, Frode Lauareid, mente at uttalelsen fra advokaten var illustrerende for hvorfor møtet måtte lukkes.

– Allerede nå i advokatens innlegg, hvor han gir uttrykk for kritikk mot andre ansatte i kommunen, er en terskel passert. Rådmannen kan ikke representere andre ansatte som har egne interesser og syn i saken, det må de få framføre selv, sa Lauareid, og mente de hadde meldt inn mange ganger at de ønsket møtet lukket.

Utvalget har nå tatt en pause, mens partene får mulighet til å områ seg.

Politikerne i utvalget. Her er det nestleder Per Gunnar Salomonsen (Sv), nummer to fra høyre, som argumenterer for åpent møte. Foto: Jacob Buchard

Vant over kommunen

I januar besluttet politikerne å gi varslerne studiepermisjon med lønn ut 2019.

Da var det gått ett år siden Randi Fidje og Liv Tone Askildsen vant over sin arbeidsgiver Søgne kommune i retten, og de sto i fare for å miste lønnsutbetalingene sine på grunn av lengre sykemelding.

Horn Johannessen har ment at kommunen ikke oppfylte sine forpliktelser i dommen, og at det derfor ikke var forsvarlig for de to å komme tilbake på jobb i rådhuset i Søgne.

Les mer om konfliktsakene i Søgne her.

Studerer arbeidsmiljø

De to varslerne er i gang med studier, i blant annet arbeidsrett, forvaltningsrett, endringsledelse og arbeidsmiljø.

– Det er som et nytt liv, sier Askildsen og Fidje til Fædrelandsvennen om situasjonen.