• Assisterende fylkeslege, Toril Hagerup-Jenssen, mener Sørlandet sykehus bør ha et bedre system for gjennomgang av komplekse sykdomstilfeller. FOTO: Montasje

- Sørlandet sykehus bør bedre rutinene

Assisterende fylkeslege, Toril Hagerup-Jenssen, mener Sørlandet sykehus må skjerpe rutinene etter at en pasient døde etter feilbehandling.