foto
Daniel Olsen (f.v.), Hasim Unal og Akin Ücok er tre av deltakerne på årets birøkterkurs. Foto: Amalie Naley Andersen

Her blir innvandrere birøktere for å integreres i samfunnet