• En gjeng som gledet med vakker tonekunst under Setesdalsfestivalen i helgen. Fra v bak, Sigrid Bjørgulvsdotter Berg, Einar Selvik, Kirsten Bråten Berg, Kim Rysstad, Lars Rysstad Nordgren, Trym Bjønes. Foran fra v, Sofia Berg, Eldbjørg Trydal Rysstad og Vetle Tveiten Hoslemo. FOTO: Johs. Bjørkeli

Setesdalskappleiken er blitt Festival

Selv om Setesdalsfestivalen på Rysstad i Valle kolliderte med den populære Telemarksfestivalen i Bø denne helgen, strømmet publikum til kappleiken og konsertene i sognehuset på Rysstad som aldri før.