UiA-studentenes film om kirkebrann

Studenter i Grimstad lagde animasjonsfilm om Greve Grav som gjerne vil sette fyr på en kirke.