• SANK: Det var i forbindelse med arbeid med den nye gang- og sykkelstien ved Nørholm at grunnen forvant under gravemaskinen. FOTO: Morten Boswarva

Her gikk det galt

Gravemaskinen tok imot et lass med steinmasse. Da sviktet grunnen under den.