• FOTO: Mads Ommundsen

Superspeed måtte snu

En passasjer på Superspeed måtte ha akutt medisinsk hjelp, og dermed valgte kapteinen å snu ferga under en halvtime etter at den hadde lagt fra kai.