• FOTO: Reidar Kollstad

Prishopp merkes lite

Ingen merket mye til det, men mange hadde sterke meninger om de nye matvareprisene.