• FOTO: Vegard Nekstad

Fikk ikke hjelpe til

Minst tre helikopterselskaper har utstyr og kompetanse til å delta i brannslukkingen på Froland, men har blitt avvist.