Frp: - Regjeringen er klimabøller

Allerede fra 1. juli kan Norge få en økning i miljøavgiftene på diesel og bensin, en framskynding av klimaforliket. Frp syns regjeringens tiltak er meningsløst i klimasammenheng.