• EN KNAPP PÅ GULLKNAPP: Ingeborg Godskesen tror ikke milliardene som trengs for å ruste opp Kjevik vil komme. Derfor mener hun at Gullknapp kan bli Sørlandets hovedflyplass. FOTO: SCANPIX

Mener Gullknapp bør erstatte Kjevik

På grunn av Kjeviks begrensninger vil Gullknapp være landsdelens hovedflyplass i år 2020, tror Frps stortingskandidat i Aust-Agder, Ingebjørg Godskesen.