Aktørene i retten

Disse aktørene er sentrale i retten.