• FOTO: Raymond Friberg

Lærte om molekyler

Gregar og Morgan lærte om molekyler, da farmasibedriften GE Healthcare overtok undervisningen.