• UNDERSØKELSE: Politiet på Agder, her representert ved politimester Bjørn Hareide, svarer i en undersøkelse at de er for dårlige på hverdagskriminalitet. FOTO: Torstein Øen (arkiv)

For dårlige på hverdagskrim

Politifolk på Agder synes de selv er blitt dårligere til å bekjempe hverdagskriminalitet de siste fire årene.