Klager på veivedtak i Lindesnes

Velforening har engasjert advokatfirma for å få omgjort vedtaket om utbedring av E 39.