Antyder kommunal ukultur med budsjetter

Gruppeleder i KrF, Jørgen Kristiansen, lurer på om det har utviklet seg en kultur i kommunen om at det ikke er så farlig om budsjettene ryker.