Innbrudd på barneskolen

Tyver har i løpet av lørdag ettermiddag tatt seg inn på Evje barneskule.