• SJELDEN VARE: Denne rødhalevarsleren har fått fuglekikkere og ornitologer til å valfarte til Spangereid.

Sjeldent fuglesyn skapte oppstandelse

En «liten russer» fikk fuglekikkerne på Spangereid til å gå ko-ko.