• DREPT AV BJØRN: Bjørnen har spist juret og fettet rundt juret på sauen. FOTO: Statens naturoppsyn FOTO: Statens Naturoppsyn

Bjørn drepte sau

Det er grunn til å tro at bjørnen, som det i forrige uke ble observert spor etter ved Otra i Setesdal, nå har tatt livet av en sau langs veien mellom Bakken i Hægebostad og Moi i Kvinesdal.