• STIV PRIS: Arne Bie må ut med 800.000 kroner for å få et bemanningsbyrå til å skaffe psykiatere som vil jobbe innen rusfeltet. Bie er leder ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus og har i flere å strevd med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. FOTO: Kjetil Reite

Henter psykiatere fra Øst-Europa

Norske psykiatere vil ikke jobbe med rusmisbrukere. Derfor må Sørlandet sykehus utenlands.