• STØTTE: Bygdefolk og kolleger slo ring om sogneprest Arne Skare. På venstre side av den drapstruede presten prost Ole Gunnar Sæbø, til høyre prostidiakon Per Emanuelsen. FOTO: JOHS. BJØRKELI

Betegner truslene mot sognepresten som terror

Onsdag var bygdefolket i Valle samlet til protestmarsj og appeller mot den eller de som har drapstruet sogneprest Arne Emil Skare.