• Flere sørlendinger klarer ikke å vente med å sikre seg havets kardenal og tjuvstarter fisket. FOTO: Scanpix

- Ingen grunn til å si at det er blitt færre overtredelser

Til tross for færre anmeldelser for ulovlig hummerfiske, mener politiet at det er ingen grunn til å tro at fiskerne er blitt mer lovlydige.