• Dette er utsikten fra et av stedene hvor det kan bli vindmøller nordvest på Lista. FOTO: Arkivbilde

- Vindkraftverk forringer utvalgt kulturlandskap

Naturverdiene på Vest-Lista – ett av 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket – blir sterkt forringet av et planlagt vindkraftverk i det samme området.