Fryktet østerssykdom på Sørlandet

For første gang er den alvorlige østerssykdommen bonamiose oppdaget i Norge. Prøver fra Arendalsområdet har påvist sykdommen i en villbestand av flatøsters.