• SKAL STYRKES: Tilskudd fra staten skal gi bedre tilgjengelighet blant annet på metro-busstopp i Kristiansand.

Agder får 4 mill. til bedre buss-tilgjengelighet

Pengene skal bidra til å gjøre hverdagen lettere for buss-brukere.