Nisse-salg fra Øst-Europa i Aust-Agder

Torsdag kveld har flere beboere i Aust-Agder meldt fra til politiet om både innbrudd og dørselgere.