• FOTO: Scanpix

Går videre til Strasbourg

Høyesterett avviste anken fra Ada Sofie Austegard. Nå tar hun saken, som gjelder klagerett for etterlatte når dømte har permisjon, videre til menneskerettighetsdomstolen.