• FOTO: Illustrasjonsfoto (Scanpix)

Krever mer jakt på skarv

Fiskerlaget Sør krever utvidet jakt på skarv for å stanse den negative utviklingen en økende skarvebestand har på bestanden av kysttorsk.