Bystyrerepresentant for Høyre i Mandal, Ove Nodeland, ordfører Alf Erik Andersen og fisker og styremedlem i Fiskarlaget Sør Lennart Danielsen er veldig glade over at landingsforskriften blir endret. Bildet er tatt på Fiskelaget i Mandal. Bystyrerepresentant for Høyre i Mandal, Ove Nodeland, ordfører Alf Erik Andersen og fisker og styremedlem i Fiskarlaget Sør Lennart Danielsen er veldig glade over at landingsforskriften blir endret. Bildet er tatt på Fiskelaget i Mandal. Foto: Jarle R. Martinsen

Vant fram mot skjemavelde