71 dager etter at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog, holdt Øst politidistrikt for første gang pressekonferanse om den savnede kvinnen.

Der kom det frem at politiet mener at kvinnen, som er kona til en av landets rikeste menn, er bortført av ukjente gjerningsmenn som krever å få utbetalt løsepenger.

– Flere tilfeller

På pressekonferansen fikk politiet spørsmål om det er blitt vurdert risiko for at andre velstående og deres familier i Norge kunne være utsatt.

– Det er vurdert og det er sendt ut en varsling til de øvrige politidistriktene i Norge rundt det temaet, og det er også et tema fra tidligere, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

foto
Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært borte i over ti uker. Foto: Politiet/privat

– Frykter dere at andre kan bli utsatt for noe lignende?

– Jeg kan ikke stå her og utelukke det. Hvis man ser utover Norges grenser, så ser vi at det har vært flere tilfeller av lignende karakter, sier Brøske.

Aftenposten har kartlagt ni liknende saker internasjonalt.

Brøske sier det ikke har foregått verbal kommunikasjon med dem som har krevd løsepenger. Det benyttes en digital kommunikasjonsplattform, og den tekniske løsningen utpresserne benytter, innebærer at man betaler når man svarer.

– Har tatt forholdsregler

Ole Jacob Sunde, styreformann i Schibsted og Formuesforvaltning, bekrefter overfor Aftenposten at han har tatt sine forholdsregler:

– Jeg har selv tatt forholdsregler, men man må jo ikke skape for mye frykt rundt dette. Vi lever i et trygt og tillitsbasert land, så det må være bærekraften, men samtidig må vi ikke være naive, sier Sunde.

– Har du selv vært i kontakt med politiet i kjølvannet av denne saken?

– Akkurat hva jeg selv gjør personlig, vil jeg ikke å snakke om, sier 64-åringen, som i 2017 sto oppført med 29 millioner kroner i formue.

foto
Jens Ulltveit-Moe (f.v.) og Ole Jacob Sunde fotografert under NHOs årskonferanse onsdag. Foto: Stein Bjørge

Vil ikke leve i frykt

Investor Jens Ulltveit-Moe sier at han har bestemt seg for å ikke å ta denne saken innover seg:

– Jeg mener at vi ikke har noe annet å frykte enn frykten selv. Denne saken virker veldig rar i den forstand at dette ikke er en ekstremt profilert person hverken politisk eller økonomisk, så det kan ligge mye annet bak, sier Ulltveit-Moe.

Ifølge tidsskriftet Kapital hadde 76-åringen en formue på 3,5 milliarder kroner i 2016.

– Jeg arbeider også mye i Brasil, og der ser vi den andre siden av dette. I Sao Paulo og i Rio er det ganske farlig og man har mye vakter. Inne i landet hadde jeg tidligere livvakt, men det har jeg stoppet med fordi slik sikkerhet, hvis det ikke er en veldig alvorlig og reell trussel der, er mye mer bry enn det er verd, sier han.

Varsler raskt

Norge er inndelt i 12 politidistrikt. Om noe stort skjer, har de kanaler for raskt å kunne varsle hverandre.

Slike varsler kan enten gå via Kripos, eller direkte fra politidistrikt til politidistrikt.

Av hensyn til Anne-Elisabeth Falkevik Hagens sikkerhet, har Øst politidistrikt internt hele tiden understreket at opplysninger om bortføringssaken må spres til færrest mulig personer.

Kripos tungt inne

Etter hva Aftenposten får bekreftet, ble både Kripos og Oslo politidistrikt raskt kontaktet etter at Øst politidistrikt fikk melding om bortføringen.

En ringerunde til andre politidistrikt viser at også de ble varslet tidlig om det som trolig er en alvorlig type kriminalitet vi hittil ikke har sett mye av i Norge.

– Vi har mottatt informasjon fra Øst politidistrikt angående denne saken, men foreløpig er det ingen informasjon som tilsier at det er noen slike trusler mot personer i vårt politidistrikt. Politiet driver et kontinuerlig etterretningsarbeid, og vi vurderer relevansen av alle tips og opplysninger. Dette innebærer jo også eventuell risiko knyttet til kidnappinger eller bortføringer, opplyser Ernst K. Rossebø, leder av Felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Vest politidistrikt.

Kripos har en koordinerende rolle når det gjelder å samordne innsats over distriktsgrensene:

– Kripos har bistått Øst politidistrikt med taktisk, teknisk og teknologisk bistand. I tillegg er vi kontaktpunkt mot utlandet. Jeg kan bekrefte at Kripos bidrar med mye ressurser, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos.

Laget veiledning mot kidnapping

Jack Fischer Eriksen er leder for Næringslivets Sikkerhetsråd. Organisasjonen utarbeidet for halvannet år siden en veileder for hvordan man kan forebygge kidnapping og hva man bør gjøre om det skjer.

Arbeidet skjedde i samarbeid med politiet. Et resultat av dette er at politiet nå behandler slike saker likt over hele landet.

foto
Næringslivets Sikkerhetsråds leder Jack Fischer Eriksen. Foto: Bjørge, Stein

Eriksen forteller at kidnapping av toppleder eller familie kalles «Tiger kidnapping». Næringslivets sikkerhetsråd er opptatt av både sikkerhet i Norge og ikke minst når personer er på reise i utlandet.

Han understreker at det er viktig å være proaktiv.

– Når vi vet mer om hva denne saken handler om, vil vi sammen med politiet se hva vi kan lære av saken, men foreløpig vet vi for lite om saken, sier han.

Veilederen som er utarbeidet, er ikke offentlig tilgjengelig, men deles med bedrifter som mener de er i faresonen. Det kan være personer eller selskaper som forvalter store verdier.