Samlet inn 291 bompenge-millioner på Sørlandet i 2018

foto