• Bomringen rundt Kristiansand samlet inn over 214 millioner kroner i 2018. FOTO: Kjartan Bjelland

Samlet inn 291 bompenge-millioner på Sørlandet i 2018

Det nye bompengeselskapet for Sørvest-Norge samlet inn 2,4 milliarder kroner i 2018 fra 23 forskjellige bomprosjekt. Elleve prosent gikk til driftskostnader.